Browsing Tag

MES

Smart Factory – nhà máy thông minh là gì ?

Gần đây thuật ngữ Smart Factory cũng như Connected Factory đang được nhiều người tìm kiếm trên Google, Linkedin cũng như trong các diễn đàn Group lớn về Số hóa, công nghiệp 4.0. Tuy nhiên qua tìm hiểu chúng tôi nhận thấy các tài liệu trên…