Browsing Tag

MOM

Những vấn đề cơ bản về Shop floor management – Phần 4 : Thiết lập – Truyền thông và Kiểm soát

Quản lý khu vực sản xuất - Thiết lập Một thiết lập gọn gàng khu vực sản xuất được tổ chức tốt có thể dễ dàng quản lý. Nó tiết kiệm thời gian và công sức vì các công nhân tìm thấy dụng cụ của họ ở một nơi thích hợp, thiết bị ở trong tình…
Đọc thêm...