Working Smarter by IoT & Digital Transformation
Browsing Tag

MOM

Vai trò của SCADA Trong Công nghiệp 4.0

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách Internet vạn vật công nghiệp (IIoT) và  hệ thống kiểm soát giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA) có thể cải thiện hoạt động của sản xuất như thế nào trong bài viết này. The Industrial Internet of Things…