Browsing Tag

MOM

Khi SCADA không chỉ là 1 Middleware

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách Internet vạn vật công nghiệp (IIoT) và hệ thống kiểm soát giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA) có thể cải thiện hoạt động của sản xuất như thế nào trong bài viết này.The Industrial Internet of Things…