Working Smarter by IoT & Digital Transformation
Browsing Tag

MQTT

RabbitMQ là gì ?

RabbitMQ là một message broker ( message-oriented middleware) sử dụng giao thức AMQP - Advanced Message Queue Protocol (Đây là giao thức phổ biến, thực tế rabbitmq hỗ trợ nhiều giao thức). Trong IoT đây là thuật ngữ bạn sẽ thường xuyên gặp…

Vai trò của SCADA Trong Công nghiệp 4.0

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách Internet vạn vật công nghiệp (IIoT) và  hệ thống kiểm soát giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA) có thể cải thiện hoạt động của sản xuất như thế nào trong bài viết này. The Industrial Internet of Things…