Browsing Tag

nha may so

Tương lai của sản xuất không cần giấy tờ

Không giấy tờ là một điểm khởi đầu của cuộc cách mạng kỹ thuật số trong sản xuất, được nhiều người gọi là Nhà máy thông minh, hay Công nghiệp 4.0. Kể từ khi tổ tiên đầu tiên của chúng ta bắt đầu vẽ trên các bức tường của hang động, thực…

Chuyển đổi số từ các hệ thống SCADA-MES-MOM

Cả thế giới đang nói về Chuyển đổi số, và một trong những ngành đi hàng đầu là ngành sản xuất. Các nhà lãnh đạo sản xuất cần thúc đẩy chính sách của công ty để đảm bảo rằng các hệ thống và thông tin sản xuất trở thành một phần quan trọng…