Browsing Tag

nha may thong minh

Chuyển đổi số từ các hệ thống SCADA-MES-MOM

Cả thế giới đang nói về Chuyển đổi số, và một trong những ngành đi hàng đầu là ngành sản xuất. Các nhà lãnh đạo sản xuất cần thúc đẩy chính sách của công ty để đảm bảo rằng các hệ thống và thông tin sản xuất trở thành một phần quan trọng…