Working Smarter by IoT & Digital Transformation
Browsing Tag

openVINO

Sử dụng Intel OpenVINO với OpenCV

Trong bài đăng này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách giảm hiệu suất tối đa khỏi mô-đun Mạng thần kinh sâu (DNN) của OpenCV bằng bộ công cụ OpenVINO của Intel , chúng ta đã so sánh hiệu suất của OpenCV và các thư viện Deep Learning khác trên CPU.…

“Đathiết bị, một API” và Bộ công cụ OpenVINO

Thị gíac máy tính đang rầm rồ lan truyền ở khắp mọi nơi, và có nhiều máy tăng tốc điện toán để hỗ trợ. Giờ đây, đã có một bộ công cụ được tối ưu hóa từ Intel để mở rộng phần cứng với một API duy nhất và nó bao gồm một thư viện các chức…