Browsing Tag

phan tich IoT

Các loại cảm biến IoT thông dụng và tầm quan trọng của các cảm biến IoT

IoT sensor - Cảm biến IoT là gì ? Dictionary.com định nghĩa một cảm biến là một thiết bị cơ hoặc điện nhạy cảm với ánh sáng, nhiệt độ, mức độ bức xạ hoặc tương tự, truyền tín hiệu đến một thiết bị đo hoặc điều khiển. Đây là một định nghĩa dễ hiểu, có thể được điều chỉnh lại một chút trong ngữ cảnh của các ứng dụng IoT: một cảm biến là một thiết bị, nói chung là nhỏ và cơ học, nhạy cảm với một tham số vật lý có thể đo được và cung cấp mức tín hiệu có thể đo được liên quan trực tiếp đến đo được số lượng tham số vật lý đó.…

Để lại thông tin để được nhận Ebook IoT & Smart Factory

Đăng ký để nhận Ebook  "Hướng dẫn cơ bản về Smart Factory & IoT "

Bạn đã đăng ký thành công ! Xin kiểm tra email để hoàn tất !