Browsing: Quan ly kho bang Drone

Digital Supply Chain – Chuỗi cung ứng kỹ thuật số là một thuật ngữ khái niệm sẽ tiếp tục được sử dụng để xác định các nỗ lực phần mềm, truyền thông và tự động hóa chuỗi cung ứng đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật số nhất định.

Máy bay không người lái là một công cụ thu thập dữ liệu hiệu quả với chi phí thấp, việc sử dụng dữ liệu bay không người lái (Drone Data) trong quản lý công trình có thể giúp các nhà quản lý dự án giữ đúng tiến độ và giảm chi phí cho công trình.