Browsing Tag

robot

Robot tiến vào nhà máy

Chủ động tiếp cận các công nghệ tự động hóa để giúp con người không bị cuốn theo làn sóng “robot hóa”. M ôi trường Internet vạn vật kết nối (IoT) bên trong nhà máy giúp doanh nghiệp có thể tìm ra giải pháp tối ưu trong từng thao tác,…
Đọc thêm...