Working Smarter by IoT & Digital Transformation
Browsing Tag

scada

Vai trò của MES trong thế giới IIoT

Khi Internet vạn vật công nghiệp (IIoT) tiếp tục đạt được động lực trong sản xuất, nhiều người tự hỏi về tương lai của các hệ thống thực thi sản xuất và mối quan hệ của chúng với các sáng kiến ​​số hóa. Hệ thống MES có biến mất trong tương…

Công nghệ : làm sao để tích hợp IT/OT ?

Kỹ sư I&C và vai trò của I&C trong các dự án hội tụ IT-OT Kỹ sư C&I – Control and Instrumentation Engineer là kỹ sư Đo lường Điều khiển hay Kỹ sư Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, vận hành các…