Working Smarter by IoT & Digital Transformation
Browsing Tag

smart factory

Robot tiến vào nhà máy

Chủ động tiếp cận các công nghệ tự động hóa để giúp con người không bị cuốn theo làn sóng “robot hóa”. M ôi trường Internet vạn vật kết nối (IoT) bên trong nhà máy giúp doanh nghiệp có thể tìm ra giải pháp tối ưu trong từng thao tác,…