Browsing: so hoa san xuat

Lộ trình chuyển đổi số trong sản xuất xác định sáu giai đoạn phát triển cơ bản. Thông thường các doanh nghiệp sẽ bắt đầu với hai giai đoạn số hóa, tin học hóa và kết nối. Đây là những yêu cầu cơ bản để làm việc kỹ thuật số tinh vi hơn; chúng được theo sau bởi bốn giai đoạn bổ sung để đạt được sự trưởng thành kỹ thuật số. Khả năng nên được xây dựng tăng dần theo mục đích; lợi ích của chuyển đổi số ở các giai đoạn trước có thể đạt được ít hơn các giai đoạn sau.