Working Smarter by IoT & Digital Transformation
Browsing Tag

so hoa san xuat

SAS Automotive Systems : Dẫn đầu bằng số hóa

Với sự thay đổi của ngành công nghiệp sản xuất phụ tùng Ô tô, Freddy Torres, Giám đốc Operation Excellence Doanh nghiệp của SAS Automotive Systems, thảo luận về cách công ty của ông sử dụng công nghệ để thúc đẩy hoạt động sản xuất và kinh…