Browsing Tag

so hoa

GE đang số hóa nhiều ngành công nghiệp

GE đang số hóa nhiều ngành công nghiệp Với kiến thức chuyên môn tích lũy được trong quá trình số hóa, GE Digital đã đóng góp vào công cuộc chuyển đổi của nhiều ngành khác nhau, từ y tế đến vận tải, năng lượng đến hàng không. GE Reports…