Browsing Tag

song sinh so

Khi nào cần sử dụng Digital Twin (song sinh số)

Làm thế nào để tận dụng tối đa công nghệ ảo trong hoạt động của bạn. Digital Twin (Song sinh số) là bản sao ảo hóa của một cơ sở hoặc nhà máy thực tế, được lưu trữ tại cơ sở hoặc trên đám mây. Nó rút dữ liệu từ một số nguồn,…