Working Smarter by IoT & Digital Transformation
Browsing Tag

Tri tue nhan tao

Tăng tốc chuyển đổi số bằng Trí tuệ nhân tạo – AI

Một trong những lĩnh vực trọng tâm cốt lõi và là động lực chính cho chuyển đổi số : Trí tuệ nhân tạo (AI). AI đã trở thành một người hỗ trợ tuyệt vời cho các doanh nghiệp trải qua chuyển đổi số. Không có gì ngạc nhiên khi số lượng doanh…