Browsing: Ung dung Drone trong san xuat

Supply Chain Visibility – Khả năng hiển thị chuỗi cung ứng trong thời gian thực cho phép bạn kiểm soát và điều chỉnh hoạt động của chuỗi cung ứng. Về mặt lý thuyết, khả năng hiển thị cho phép kiểm soát hàng tồn kho tốt hơn từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối (end-to-end process), cho phép thấy rõ toàn cảnh những gì đang xảy ra trong doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí hơn, và cuối cùng là tạo nên một chuỗi cung ứng mạnh mẽ hơn.

Những lợi thế của việc vận chuyển bằng máy bay không người lái dường như sẽ tồn tại mãi mãi: giảm chi phí nhiên liệu, thời gian vận chuyển nhanh hơn và bộ phận uốn cong và giám sát giao hàng theo thời gian thực để bạn biết nơi giao hàng của mình mọi lúc.