Browsing: ung dung IoT trong van phong

Ứng dụng Internet of Things , hoặc IOT, là một cơ sở hạ tầng ngày càng tăng của các đối tượng internet cho phép khác nhau, từ máy hút bụi để bóng đèn, tất cả nhằm tăng kiểm soát, tự động hóa và thậm chí thu thập dữ liệu. IoT có thể là một lợi ích rất lớn cho một văn phòng kinh doanh khi được sử dụng một cách thích hợp.