Browsing: ung dung iot

Thu thập nhiều Terabyte dữ liệu mỗi ngày trong một nhà máy Thông Minh điển hình, các nền tảng sản xuất thông minh đã tận dụng dữ liệu lớn này có thể mang lại lợi thế hấp dẫn về sản lượng, chất lượng và năng suất cho một tổ chức sản xuất. Nhưng một giải pháp như vậy nên được tự xây dựng hoặc mua giải pháp có sẵn ?