Browsing: ung dung RTLS trong logistic

Supply Chain Visibility – Khả năng hiển thị chuỗi cung ứng trong thời gian thực cho phép bạn kiểm soát và điều chỉnh hoạt động của chuỗi cung ứng. Về mặt lý thuyết, khả năng hiển thị cho phép kiểm soát hàng tồn kho tốt hơn từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối (end-to-end process), cho phép thấy rõ toàn cảnh những gì đang xảy ra trong doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí hơn, và cuối cùng là tạo nên một chuỗi cung ứng mạnh mẽ hơn.