Edge AI là gì và vì sao phải cần quan tâm đến Edge AI ?

Đến nay, phần lớn cuộc trò chuyện về AI đã xoay quanh việc sử dụng các trung tâm dữ liệu khổng lồ để xử lý và phân tích dữ liệu sau đó được đưa trở lại rìa để hành động. Nhưng các nhà phát triển đang ngày càng triển khai AI cạnh vì những lý do … Đọc tiếp Edge AI là gì và vì sao phải cần quan tâm đến Edge AI ?