RPA là gì ? Sự khác biệt giữa RPA và AI là gì ?

RPA là một phần mềm robot bắt chước hành động của con người, trong khi AI là mô phỏng trí thông minh của con người bằng máy móc.  Nhiều người thường hỏi về sự khác biệt giữa Robotic Process Automation (RPA) và Trí tuệ nhân tạo (AI). Một số thậm chí nhầm lẫn cả hai … Đọc tiếp RPA là gì ? Sự khác biệt giữa RPA và AI là gì ?