Các công cụ ứng dụng Big Data trong sản xuất

64

Sản xuất vẫn là một phần cực kỳ quan trọng trong động cơ tăng trưởng kinh tế của thế giới, vai trò của nó trong các nền kinh tế tiên tiến và đang phát triển đã thay đổi đáng kể. Ở các nước đang phát triển, hoạt động sản xuất mang đến cơ hội việc làm mới chưa từng có đang làm thay đổi xã hội.

Big Data là điều cần thiết để đạt được năng suất và hiệu quả đạt được và khám phá những hiểu biết mới để thúc đẩy đổi mới. Với phân tích Big Data , các nhà sản xuất có thể khám phá thông tin mới và xác định các mẫu cho phép họ cải thiện quy trình, tăng hiệu quả chuỗi cung ứng và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất.

Trong 1 nghiên cứu của KRwell Research Solutions-KRC Research cho thấy 67% các giám đốc sản xuất đã lên kế hoạch đầu tư vào phân tích Big Data , ngay cả khi đối mặt với áp lực phải giảm chi phí. Đa số các lãnh đạo này đều hiểu rằng các phân tích Big Data được yêu cầu phải cạnh tranh thành công trong nền kinh tế dựa trên dữ liệu và họ đang đầu tư vào tích hợp dữ liệu và quản lý tài sản để đạt được chuyển đổi kỹ thuật số và có được lợi thế cạnh tranh.

Tăng hiệu quả sản xuất và đạt được hiệu quả sử dụng tài sản cao hơn

Vì lợi nhuận sản xuất phụ thuộc nhiều vào việc tối đa hóa giá trị tài sản, tăng hiệu suất sử dụng tài sản có thể dẫn đến cải thiện năng suất lớn – ngay cả khi hiệu suất tài sản chỉ được cải thiện một ít tại biên. Tương tự như vậy, việc giảm sự cố hư hỏng tài sản có thể làm giảm sự thiếu hiệu quả và ngăn ngừa tổn thất trong sản xuất. Vì những lý do này, các nhà sản xuất tập trung vào bảo trì và liên tục tối ưu hóa hiệu suất tài sản trong doanh nghiệp.

Các nhật ký máy móc (machine log) đều chứa dữ liệu về hiệu suất tài sản. Internet of Things (IoT) bổ sung một chiều hướng mới với các tài sản và cảm biến được kết nối có khả năng đo lường, ghi lại và truyền tải thông tin hiệu suất trong thời gian thực. Dữ liệu này có khả năng có giá trị lớn đối với các nhà sản xuất, nhưng nhiều người bị choáng ngợp bởi khối lượng thông tin đến khủng khiếp. Phân tích dữ liệu có thể giúp họ nắm bắt, làm sạch và phân tích dữ liệu máy để tiết lộ những hiểu biết có thể giúp họ cải thiện hiệu suất.

Ngoài việc cho phép phân tích dữ liệu lịch sử, Big Data có thể thúc đẩy phân tích dự đoán, mà các nhà sản xuất có thể sử dụng để lên lịch bảo trì dự đoán. Điều này cho phép các nhà sản xuất ngăn chặn sự cố tài sản tốn kém và tránh thời gian ngừng hoạt động bất ngờ.

Cải thiện quy trình sản xuất và chuỗi cung ứng

Trong một môi trường ngày càng toàn cầu và liên kết với nhau, các quy trình sản xuất và chuỗi cung ứng rất dài và phức tạp. Nỗ lực hợp lý hóa các quy trình và tối ưu hóa chuỗi cung ứng phải được hỗ trợ bởi khả năng kiểm tra mọi thành phần quy trình và liên kết chuỗi cung ứng một cách chi tiết.

Phân tích Big Data sẽ cung cấp cho các nhà sản xuất khả năng này. Với các phân tích phù hợp, các nhà sản xuất có thể tham gia vào từng phân đoạn của quy trình sản xuất và kiểm tra chi tiết chuỗi cung ứng, tính toán cho các hoạt động và nhiệm vụ riêng lẻ. Khả năng thu hẹp trọng tâm này cho phép các nhà sản xuất xác định các tắc nghẽn và tiết lộ các quy trình và thành phần hoạt động kém. Phân tích Big Data cũng tiết lộ sự phụ thuộc, cho phép các nhà sản xuất tăng cường quy trình sản xuất và tạo các kế hoạch thay thế để giải quyết các cạm bẫy tiềm ẩn.

Làm cho việc tùy biến sản phẩm khả thi hơn

Theo truyền thống, sản xuất tập trung vào sản xuất ở quy mô và để lại tùy biến sản phẩm cho các doanh nghiệp phục vụ thị trường thích hợp. Trước đây, việc tùy chỉnh không có ý nghĩa vì thời gian và nỗ lực liên quan để thu hút một nhóm đối tượng khách hàng nhỏ hơn.

Phân tích Big Data đang thay đổi điều đó bằng cách cho phép dự đoán chính xác nhu cầu về các sản phẩm tùy chỉnh. Bằng cách phát hiện các thay đổi trong hành vi của khách hàng, phân tích Big Data có thể cung cấp cho các nhà sản xuất nhiều thời gian hơn, tạo cơ hội để sản xuất các sản phẩm tùy chỉnh gần như hiệu quả như hàng hóa được sản xuất ở quy mô lớn hơn. Khả năng sáng tạo bao gồm các công cụ cho phép các kỹ sư sản phẩm thu thập, phân tích và trực quan hóa phản hồi của khách hàng trong thời gian gần như thực.

Bằng cách cung cấp cho các nhà sản xuất các công cụ họ cần để thực hiện các quy trình, phân tích Big Data cho phép họ xác định các điểm mấu chốt trong quy trình sản xuất, nơi họ có thể chèn các quy trình tùy chỉnh một cách có lợi bằng cách sử dụng các khả năng nội bộ hoặc hoãn sản xuất để cho phép đối tác thực hiện tùy chỉnh trước để hoàn thành quá trình sản xuất.

Bộ công cụ Big Data trong sản xuất

Ứng dụng Big Data

Các công cụ mà các nhà sản xuất đang sử dụng thành công ngày hôm nay là gì để tối ưu hóa hiệu suất tài sản, cải thiện quy trình sản xuất và tạo điều kiện cho việc tùy biến sản phẩm? Dưới đây là tổng quan ngắn gọn về các công cụ phân tích Big Data cần thiết cho các nhà sản xuất :

Lưu trữ dữ liệu (Data storage) 

Bước đầu tiên để đưa Big Data hoạt động là có khả năng thu thập và lưu trữ thông tin. Các nhà sản xuất sử dụng các công cụ lưu trữ dữ liệu để duy trì thông tin quan trọng về thiết bị, quy trình sản xuất và vận hành chuỗi cung ứng – dữ liệu họ có thể phân tích để thúc đẩy cải tiến.

Các công cụ làm sạch dữ liệu (Data cleanup tools) 

Big Data có nhiều định dạng từ nhiều nguồn khác nhau. Nó đến trong các hình thức có cấu trúc và không cấu trúc. Để hiển thị nó có thể sử dụng được, các nhà sản xuất cần một cách để đảm bảo chất lượng và tính toàn vẹn của dữ liệu. Họ cần các công cụ làm sạch dữ liệu cho phép họ chuyển đổi thông tin chưa tinh chỉnh thành một bộ dữ liệu thống nhất có thể đọc được mà nhiều bên liên quan có thể sử dụng. Họ cũng cần các công cụ làm sạch dữ liệu để chuẩn hóa dữ liệu và đưa nó vào các định dạng có thể được sử dụng bởi nhiều ứng dụng và hệ thống.

Các công cụ định hình (Profiling tools) 

Các nhà sản xuất cần sự minh bạch trong các hoạt động của chuỗi cung ứng và sản xuất và các công cụ định hình có thể nắm bắt thông tin đến mức siêu dữ liệu. Điều này cho phép các nhà sản xuất giữ một kho dữ liệu quan trọng từ đầu đến cuối, cho phép họ tối đa hóa giá trị thông tin của họ.

Công cụ khai thác dữ liệu (Data Mining)

Thành công trong sản xuất phụ thuộc vào việc có thể nhanh chóng truy cập thông tin để đưa ra các quyết định sản xuất và chuỗi cung ứng phù hợp. Các công cụ khám phá dữ liệu cho phép các nhà sản xuất có được thông tin họ cần khi họ cần.

Các công cụ ánh xạ dữ liệu (Data mapping tools)

Các nhà sản xuất phải có khả năng hiểu cách thông tin chảy qua các hệ thống, quy trình và chuỗi cung ứng. Các công cụ ánh xạ dữ liệu là lý tưởng để giúp các nhà sản xuất xác định các phụ thuộc và xác định các tắc nghẽn tiềm năng. Họ cũng có thể tăng cường bảo mật bằng cách cho phép các nhà sản xuất xác định rủi ro và rò rỉ.

Phân tích dữ liệu (Data Analytics)

Cung cấp cho nhà sản xuất cái nhìn sâu sắc bằng cách xác định các mẫu, đo lường tác động và dự đoán kết quả. Khả năng phân tích lỗi thiết bị, tắc nghẽn sản xuất, thiếu hụt chuỗi cung ứng, v.v., cho phép ra quyết định tốt hơn.

Trực quan hóa dữ liệu (Data Visualization) 

Nhìn thấy là tin tưởng và các công cụ trực quan hóa dữ liệu cung cấp một bức tranh về kết quả phân tích với độ rõ ràng chưa từng có. Biểu đồ và biểu đồ thân thiện với người dùng cho phép các nhà sản xuất dễ hiểu hơn câu chuyện mà dữ liệu kể và thực hiện các thay đổi cần thiết.

Giám sát dữ liệu  (Data monitoring ) 

Chất lượng dữ liệu là điều tối quan trọng, vì vậy các nhà sản xuất cần một cách để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng dữ liệu, giám sát hiệu suất thiết bị và xem xét hiệu quả của quy trình sản xuất. Các công cụ giám sát cho phép các nhà sản xuất tự động hóa các quy trình đảm bảo chất lượng.

Đây là những công cụ chính mà các nhà sản xuất đang sử dụng để đưa Big Data hoạt động cho chúng. Bằng cách triển khai các công cụ này, các nhà sản xuất có thể tối đa hóa hiệu suất máy, tối ưu hóa sản xuất, hợp lý hóa chuỗi cung ứng và tạo ra năng suất và hiệu quả hơn.

Điều quan trọng cần lưu ý khi ứng dụng Big Data

Như các nhà lãnh đạo sản xuất thành công nhất cho biết, các phân tích Big Data không còn là một tùy chọn hay để có các tùy chọn cho các doanh nghiệp sản xuất. Các công ty phải tìm cách cải thiện hiệu quả và tạo ra những hiểu biết sâu sắc và phân tích Big Data cung cấp cho các công ty cạnh tranh cần phải thành công trong một môi trường ngày càng phức tạp.

Những doanh nghiệp đang tìm kiếm lợi thế cạnh tranh thông qua phân tích Big Data nên tìm kiếm các giải pháp tổng thể tích hợp và quản lý dữ liệu quan trọng. Khi đánh giá các giải pháp Big Data , các nhà lãnh đạo sản xuất nên hỏi về các khả năng dành riêng cho lĩnh vực của họ, bao gồm các cách thức quản lý và tích hợp dữ liệu có thể giúp họ tối ưu hóa dự báo, quản lý hàng tồn kho, mua sắm, bổ sung chứng khoán, thực hiện, chuỗi cung ứng và các chức năng quan trọng khác.

Với nền tảng quản lý và tích hợp dữ liệu phù hợp, cuối cùng các nhà sản xuất có thể tận dụng giá trị chiến lược của dữ liệu, cải thiện hoạt động, tăng lợi nhuận và củng cố mối quan hệ với khách hàng, đối tác và nhà cung cấp. Việc đưa Big Data vào hoạt động chưa bao giờ quan trọng hơn và giờ là lúc để có được các công cụ quản lý và tích hợp dữ liệu để mở khóa các giá trị của dữ liệu.

Tác giả : Rob Consoli is CRO at Liaison Technologies.

Có thể bạn chưa biết

Để lại thông tin để được nhận Ebook IoT & Smart Factory

Đăng ký để nhận Ebook  "Hướng dẫn cơ bản về Smart Factory & IoT "

Bạn đã đăng ký thành công ! Xin kiểm tra email để hoàn tất !