Dữ liệu có đang thay đổi cách bạn làm kinh doanh ?

Khi các nhà sản xuất hiểu làm thế nào để tận dụng dữ liệu, nó có sức mạnh để thay đổi đáng kể sự tham gia của khách hàng. Dữ liệu và trải nghiệm khách hàng Cho dù các nhà sản xuất có thích hay không, mọi người đều đang hoạt động trong một thế … Đọc tiếp Dữ liệu có đang thay đổi cách bạn làm kinh doanh ?