Sẽ có Bản sao kỹ thuật số (Digital Twin) của 500 thành phố thông minh vào năm 2025 !

143

Bản sao kỹ thuật số (Digital Twin) (Digital Twin) của các thành phố thông minh sẽ có số lượng 500 vào năm 2025, theo ABI Research. Khái niệm về Bản sao kỹ thuật số (Digital Twin) sẽ bắt đầu chuyển từ các nhà máy thông minh, nơi mô hình không gian bắt đầu được sử dụng để thể hiện sự tương tác giữa môi trường vật lý và hệ thống cơ học và kỹ thuật số vào các thành phố thông minh trong giai đoạn này.

Cho đến nay, chỉ có các thành phố Newcastle, Rotterdam, Boston, New York, Singapore, Stockholm, Helsinki, Jaipur và Amaravati triển khai Bản sao kỹ thuật số (Digital Twin) .

Bản sao kỹ thuật số (Digital Twin) của thành phố Thông Minh

Nhưng sự gia tăng của họ trong các thiết lập đô thị sẽ đến thông qua việc tích hợp nhiều “cặp song sinh số nhau” trong các lĩnh vực khác, khiến nhà của họ ở những thành phố tiến bộ hơn về mặt kỹ thuật số này. Các bộ song sinh kỹ thuật số tích hợp sẽ cho phép các thành phố lập bản đồ và lập kế hoạch quản lý năng lượng, dịch vụ di động đô thị và các sáng kiến ​​về tính bền vững nói chung, và vượt ra ngoài các biện pháp khắc phục hiện có, thay vì trong silo  dữ liệu tách rời độc lập.

Dominique Bonte, phó chủ tịch thị trường end-user tại ABI Research, cho biết: Ban đầu được phát triển cho các hệ thống công nghiệp, khái niệm song sinh kỹ thuật số hiện đang lan rộng sang môi trường thành phố thông minh. Tuy nhiên, nó sẽ không phải là một Bản sao kỹ thuật số (Digital Twin) giống như Uber cho toàn bộ thành phố mà là tập hợp và tích hợp các Bản sao kỹ thuật số (Digital Twin) theo domain cụ thể cho các hệ thống như tòa nhà thông minh, cơ sở hạ tầng giao thông, lưới năng lượng và quản lý nước.

Khái niệm về thành phố thông minh, nơi các chức năng của chính phủ, dịch vụ thành phố và các doanh nghiệp địa phương được kết hợp để cung cấp các dịch vụ thông minh và bền vững, đòi hỏi phải tích hợp chặt chẽ hơn các chức năng của thành phố. Các giải pháp IoT dựa trên điểm, tiếp tục thống trị thị trường thành phố thông minh, sẽ chỉ mang lại lợi ích riêng biệt và hạn chế.

Bonte cho biết, chỉ cần thêm một lớp công nghệ IoT mỏng trên cơ sở hạ tầng kế thừa sẽ không còn đủ để giải quyết nhiều thách thức mà các thành phố sẽ phải đối mặt trong tương lai.

Quản lý và bảo tồn năng lượng, trên toàn môi trường đô thị, là case study chính. Quản lý giao thông là khác. Nhưng Bonte cũng chỉ mô hình hóa cho các trường hợp khẩn cấp, bao gồm cả thiên tai lũ lụt. Phân tích mối đe dọa mạng cũng sẽ được tăng cường, ông nói.

Lợi ích của mô hình hóa là rất nhiều và từ bảo trì phòng ngừa đến hiệu quả hoạt động và tiết kiệm chi phí, cải thiện dịch vụ cho công dân, tăng tính an toàn và bảo mật và khả năng thiết kế tự động vốn có, ví dụ cho phép tối đa hóa việc tiếp xúc với năng lượng mặt trời của toàn bộ khu phố.

Một báo cáo mới từ ABI Research thảo luận về các Hãng cung cấp chính cho Bản sao kỹ thuật số (Digital Twin) . Các công ty này bao gồm Microsoft, Siemens và Dassault Systemes, bên cạnh các nhà cung cấp nhỏ hơn như IES, Bentley Systems và CityZenith.

Digital twin Singapore cities

Những thách thức cho việc áp dụng có liên quan đến sự phức tạp của mô hình toàn thành phố và thiếu các tiêu chuẩn hỗ trợ trao đổi dữ liệu theo ngành dọc. Các trở ngại khác bao gồm thiếu hiểu biết về lợi ích của chúng, cách tính ROI của chúng và mối quan tâm về quyền riêng tư và bảo mật.

Có thể bạn chưa biết

Để lại thông tin để được nhận Ebook IoT & Smart Factory

Đăng ký để nhận Ebook  "Hướng dẫn cơ bản về Smart Factory & IoT "

Bạn đã đăng ký thành công ! Xin kiểm tra email để hoàn tất !