IoT là gì ? Lịch sử và tiềm năng của công nghệ Internet vạn vật.

Internet of Things (IoT) là xu hướng đang được các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ quan tâm và đầu tư nghiên cứu. Cuộc đua IoT đã và đang diễn ra mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Theo Gartner, đến năm 2020, thế giới sẽ có khoảng 20 tỷ thiết … Đọc tiếp IoT là gì ? Lịch sử và tiềm năng của công nghệ Internet vạn vật.