NTT xây dựng PoC Smart City ở Malaysia

NTT triển khai Smart City ở Malaysia với Nỗ lực thành phố thông minh của Malaysia tập trung vào sự bền vững đô thị