Liên minh Internet công nghiệp và Liên minh IoT Trusted Alliance ký thoả thuận hợp tác

Liên minh Internet công nghiệp (IIC-Industrial Internet Consortium) và Liên minh IoT Tin Cậy (TIoTA -Trusted IoT Alliance) tuyên bố họ đã ký thỏa thuận hợp tác để thúc đẩy lợi ích chung của họ trong lĩnh vực internet công nghiệp.

Theo các điều khoản của thỏa thuận, IIC và Liên Minh IoT Trusted Alliance sẽ làm việc cùng nhau để tối đa hóa khả năng tương tác, tính di động, bảo mật và quyền riêng tư cho internet công nghiệp (IIoT)

Các hoạt động chung giữa IIC và TIoTA sẽ bao gồm:

  • Tăng cường và chia sẻ tính thực tiễn tốt nhất của IIoT
  • Tái tạo khả năng tương tác bằng cách hài hòa các kiến ​​trúc tham chiếu và các yếu tố khác nhau của IoT
  • Kết hợp tiêu chuẩn hóa của IoT và IIoT
  • Tổ chức các cuộc họp chung để trao đổi thông tin và hội thảo chung tiềm năng về IoT và IIoT
  • Giải quyết các thách thức IoT tổ chức, trong đó các tổ chức thiết kế và triển khai cạnh tranh toàn cầu về các thách thức với các yêu cầu của khách hàng trong thế giới thực.

Anoop Nannra, chủ tịch của Liên Minh IoT Trusted Alliance và người đứng đầu toàn cầu về kinh doanh blockchain / DLT tại Cisco cho biết:

“Các thách thức của IoT sẽ được giải quyết trong các mục tiêu chung của chúng tôi. Những mục tiêu này bao gồm tập hợp các khách hàng doanh nghiệp có tư duy tiến bộ với các nhà đổi mới đồng thời tạo ra sự quan tâm xung quanh các trường hợp sử dụng mới của IoT và chuỗi giá trị trong internet công nghiệp. Mối quan hệ liên lạc chính thức với IIC sẽ giúp đẩy nhanh hơn nữa việc áp dụng IoT trong nhiều lĩnh vực ứng dụng trong các ngành công nghiệp của tương lai”

2 tổ chức đã đưa ra 2 Thách thức IoT cần giải quyết trong vài tháng tới: Smart Building và Smart Supply Chain. Mục tiêu của Các thử thách Tòa nhà thông minh là giúp vượt qua các rào cản công nghệ hiện có để giải quyết khối lượng lớn các cơ hội chưa được khai thác trên thị trường. Các thử thách logistics thông minh có mục đích chính là phát triển và thực hiện một giải pháp kỹ thuật để trao đổi dữ liệu đáng tin cậy cho chuỗi cung ứng ngang nhằm hỗ trợ các trường hợp sử dụng trong doanh nghiệp đã được xác định trước.

Wael William Diab, chủ tịch của Nhóm làm việc liên lạc IIC và thư ký của Ban chỉ đạo IIC cho biết. Có một sức mạnh tổng hợp tự nhiên giữa IIC và nhiệm vụ của Liên Minh IoT Trusted Alliance. Chúng tôi mong muốn được liên lạc với Liên Minh IoT Trusted Alliance để giúp xây dựng một hệ sinh thái IoT đáng tin cậy, an toàn và có thể mở rộng hơn trong tương lai.

Liên Minh IoT Trusted Alliance là tổ chức tạo ra các dữ liệu tin cậy được tạo ra bởi các hệ thống IoT đó theo kiểu bất khả tri / sổ cái phân tán, từ đó cho phép mô hình ủy thác phi tập trung cho nhận dạng số hóa của hàng hóa vật lý, tài liệu, tài sản cố định, cảm biến và máy móc.

Liên Minh Trusted IoT Alliance

nguồn : EnterpriseIoTInsight

 

Đăng ký để nhận ebook
Đăng ký để nhận ebook "Ứng dụng IoT" từ chúng tôi.
Đăng ký để được nhận ebook "The Technical Foundations of IoT" và "Building Arduino Projects for the Internet of Things ".